uw specialist in verf

Longerstaey ...

 | Vivalac, specialist in verf | Longerstaey ...

GESCHIEDENIS VAN DE FIRMA LONGERSTAEY

In 1883 opent Teofiel Longerstaey een verfwinkel in Antwerpen.  Reeds vlug worden er ook bouwverven aan schilders geleverd in het Antwerpse en kunnen we spreken van een artisanaal groothandeltje.

In 1913 komt zoon Antoon in de zaak en het is onder leiding van deze man dat de firma serieus uitgebouwd wordt tot een echte professionele groothandel.  Naast verf, wordt er ook een gamma non-paint aangeboden.  Na wereldoorlog II wordt vanuit Nederland het merk Sikkens ingevoerd.  De samenwerking tussen Longerstaey en Sikkens wordt steeds uitgebreid.  Tevens wordt er een depot geopend in Gent.  Wanneer Antoon Longerstaey in 1978 overlijdt, komt de jongste zoon Walter aan de leiding van het bedrijf te staan.  In 1985 neemt de firma Akzo-Nobel, ondertussen producent van de verfmerken Sikkens en Trimetal, Longerstaey over.  Vanaf dan neemt Akzo-medewerker, Piet Van Gijsel, de algemene leiding waar.

Wanneer 2 jaar later Jan Campaert, die de gelijknamige decoratie-groothandel in Waarloos runt, met de vraag bij Akzo aankomt om verf te gaan verdelen, raadt men hem dat af.  Maar men presenteert hem wel om de firma Longerstaey over te nemen, van waaruit hij dan verf kan verdelen.  En zo is de familie Campaert sinds 1987 eigenaar van Longerstaey.  Bij deze overname werd ook de afdeling Sikkens-autolakken mee ondergebracht in de firma.  Wim Pauwels, Longerstaey-medewerker sinds jaren, wordt belast met de dagelijkse leiding.  Bij zijn pensionering eind 1998 wordt hij opgevolgd door Rudi Doms.

In 2003 wordt er een nieuw depot geopend in Hasselt om van daaruit de Limburgse markt te beleveren.  In 2008 komt daar nog een filiaal bij in Turnhout.

Wij zijn actief in het ganse Vlaamse landsgedeelte, met uitzondering van de provincie West-Vlaanderen.  Momenteel stellen wij 49 mensen te werk en verwezenlijken wij een omzet van ong. 14 miljoen euro.